Spēļu noteikumi

Kariba Parādīt vēl

Kariba

Āfrikā ir karsti un ūdens ir maz. Dzīvnieki vēlas atrast ūdenstilpni, kur atceldzēties. Protams, jebkurš vēlas būt pirmais, lai padzertos un tā zīlonis aizbaida degunradzi un degunradzis aizbaida peli. Bet kā mēs visi zinam zīloņi baidas no pelēm.Tāpēc mazā pele aizbaida zīloni.

Dealmaker


Ieteicamais vecums: 8+                          Spēlētāji: 3-5                       Ilgums: 20-30 min

Spēle satur:

 • 66 preču kartiņas. Viens produkts uz katras kartiņas. Produkti uz kartiņām: dimants, zelts, paklājs, puķu pods ar ziediem, etiķis un rieksti ( produkti nosaukti secībā pēc vērtību skalas, kur dimantam ir vislielākā vērtība un riekstam vismazākā).
 • 24 darījuma kartiņas ar atbilstošo preces izmaksu un iegūtajiem punktiem.
 • 3 noteikumu atgādinājuma kartiņas
 • 1 DealMaker koka figūriņa

Pirms spēles uzsākšanas:

 • Preču kartiņas un darījuma kartiņas sadalīt atsevišķās kaudzītēs un samaisiet katru.
 • 4 darījuma kartiņas neskatoties atlieciet spēles iepakojuma kastītē atpakaļ un atlikušās 20 darījuma kartiņas. sadaliet pa veidiem un noliekat galda vidū.
 • Novietojiet 3 noteikuma kartiņas uz galda.
 • Novietojiet DealMaker koka figūriņu uz galda, lai tā ir viegli redzama un pieejama visiem spēlētājiem.
 • Izdaliet katram spēlētājam 3 preču kartiņas.
 • Pārējās preču kartiņas novietojiet galda vidū.
 • Sāciet spēli. Visi spēlētāji sāk spēlēt reizē.

Spēles mērķis:

Iegūt pēc iespējas vairāk punktus līdz spēles beigām.

Kā spēlēt spēli?

Spēlētāji savā starpā mainās ar precēm, veido darījumus. Spēle šādi turpinās līdz spēles beigām.

Spēle beidzas, ja ir izspēlēti visi darījumi, spēlētājiem nav iespējams pacelt preču kartiņas un, ja spēlētājiem vairs nav iespēja iegūt nevienu darījumu.

Spēlētājs ar lielāko punktu skaitu ( kopējā summa par darījumiem ) ir uzvarējis.

Darījums:

Līdz ko ir sākusies spēle spēlētāji mainās ar preču kartiņām, lai savāktu visus nepieciešamos resursus darījumam. Preču kartiņa maiņa starp spēlētājiem ir brīva, gan preču veida ziņā, gan kartiņu skaitā. Piemēram, spēlētājs var iedot 1 zelta kartiņu pret 1 paklāja un 1 puķu poda kartiņu. Viss ir iespējams! Esiet radoši! Izsakiet skaļi kādas Jums ir preču kartiņas un kuras Jūs vēlaties savākt.

Ja jebkurā laikā spēlētājs vēlas noslēgt darījumu, viņš paņem DealMaker koka figūriņu, sakot “Darījums!”, pārtaucot spēlē notiekošo preču kartiņu apmaiņu. Spēlētājs parāda visiem spēlētājiem preču kartiņas ar kurām vēlas noslēgt darījumu un noslēdz darījumu, preču kartiņas ar kurām tiek slēgti darījumi jānovieto blakus kaudzīte pie aktuālajām preču kartiņām. Spēlētājs noslēdzot darījumu iegūst darījuma kartiņu, kuru novieto sev priekšā ar attēlu uz leju. Nevienam vairs nebūs iespējams iegūt šo darījumu. Spēlētājs, kurš veica darījumu paņem 3 jaunas preču kartiņas no kaudzītes aizvietojot kartiņas, ko izmantoja darījumam. Spēlētājs novieto DealMaker koka figūriņu atpakaļ uz galda, sakot “ Turpinam!”. Tikai tagad atkal var sākties preču kartiņu apmaiņa.

Slēdzot darījumu spēlētājs var arī izmantot preču kartiņas citādos veidos.

 • Spēlētājs var izmantot augstākas vērtības preču kartiņas, lai aizvietotu preču kartiņas ar zemākām vērtībām.
 • Spēlētājs var izmantot 3 vienāda veida preču kartiņas ar zemāku vērtību, lai aizvietotu preču kartiņu ar augstāku vērtību.


 

 Piemērs:

Darījumu par 3 paklājiem ir iespējams noslēgt:

 1. 3 paklāju kartiņas
 2. 2 paklāja kartiņas un 1 zelta kartiņa ( lielāka vērtība )
 3. 2 paklāja kartiņas un 3 etiķa kartiņas ( zemāka vērtība )
 4. 1 paklāja kartiņa, 1 zelta kartiņa un 3 etiķa kartiņas
 • Ja neviens spēlētājs nevēlas noslēgt darījumu, kāds no spēlētājiem var apturēt spēles gaitu, sakot “ Pārtraukt pirkšanu!” Ja pārējie spēlētāji piekrīt tad visi paceļ jaunu preču kartiņu. Spēle turpinās, kad visi spēlētāji ir paņēmuši jaunu kartiņu un spēlētājs, kurš pārtrauca spēli, pasaka “Turpinām!“ Ja kaudzītē kartiņas nepietiek katram spēlētājam, tad nolieciet visas kartiņas, kuras tiktu vilktas no kaudzītes, malā un kartiņas netiek nevienam.
 • Kad preču kartiņu kaudzīte ir tukša, neviens spēlētājs vairs nevar pabeigt nevienu darījumu un visi spēlētāji piekrīt, ir “ pārdošanas” laiks. Spēles pēdējā posmā iztirgošana ir atļauta. Katrs spēlētājs var nopirkt pēdējo darījumu maksājot vienu preču vienību mazāk nekā norādīts darījumu kartiņā.

Piemērs:

Darījums “ 3 paklāji “ tagad pieprasa 2 paklāja kartiņas, vai 1 paklāja kartiņu un 3 riekstu kartiņas. Uzmanies: Ja tirgošanās periodā divi spēlētāji sniedzas pēc DealMaker koka figūriņas, lai pabeigtu vienu darījumu, darījums tiek atcelts.

Lai tirgošanās sākas!

 

Bandido

Ieteicamais vecums: 6+                       Spēlētāji: 1-4                          Ilgums: 15 min

 

Spēle satur:

 • 1 Bandido kartiņu
 • 69 tuneļa kartiņas

Spēles mērķis:

Bandido atkal cenšas izmukt. Spēles gaitā spēlētājiem jānovieto tuneļu kartiņas tā, lai visi tuneļi būtu bloķēti un Bandido nevarētu izlauzties no cietuma.

Pirms spēles uzsākšanas:

 1. Atrodiet Bandido kartiņu un novietojiet to galda vidū. Izvēlieties ar kuru kartiņas pusi vēlaties spēlēt ( vieglo vai parasto ), viss atkarīgs kādu grūtības līmeni vēlaties ( 5 vai 6 izejas).
 2. Samaisiet kartiņas un novietojiet kaudzītē uz galda ar attēliem uz leju.
 3. Katrs spēlētājs paņem 3 kartiņas.

 

Kā spēlēt spēli?

Spēli sāk jaunākais spēlētājs. Savā gājienā, novietojiet vienu savu kartiņu, lai tās tuneļi savienotos ar vienu vai vairāk citām kartiņām, kas jau ir novietotas uz galda.

 


Uzmanību:
Kartiņu ir jāizspēlē tā, lai tā savienotos ar citu, turpinot visus tai klātesošos tuneļus.

Pēc kartiņas izspēlēšanas, paņemiet jaunu kartiņu no aizklātās kaudzītes. Ja nevarat izspēlēt gājienu, tad  novietojiet visas  savas kartiņas kaudzītes apakšā un paņemiet 3 jaunas kartiņas.

Turpiniet spēlēt līdz Jūs esat nobloķējuši visus tuneļus vai līdz brīdim, kad beigušās tuneļu kartiņas.

Pievērsiet uzmanību, kā novietojat tuneļu kartiņas, jo spēles gaitā visas kartiņas ir jānovieto tā, lai tās būtu iespējams nobloķēt.

Ja jums ir izdevies nobloķēt visus tuneļus visi kopīgi esat uzvarējuši. Tomēr, ja viens tunelis beigās ir palicis nenobloķēts tad Badido izbēg un jūs visi kopīgi zaudējat.

 

 

Forest


Ieteicamais vecums: 6-99            Spēlētāju skaits: 2-5              Ilgums: 15 min

 

Spēle satur:

 • 60 spēļu kartiņas
 • 2 bukletus

Spēles mērķis:

Savākt pēc iespējas vairāk kartiņu. Jūs varat savākt kartiņas, ja pirmais pamanāt septiņas mazās radības, kuras ir paslēpušās kartiņās uz galda. Uz kartiņām ir četru tipi radības: pūce, rūķis, varde un feja.  Katrā kartiņā var būt paslēpusies viena līdz četras radības. Pārējie lielākie tēli ir kartiņas dekoratīvais elements.

Pirms spēles uzsākšanas:

Samaisiet visas kartiņas un katram spēlētājam izdaliet 3. Atlikušās kartiņas nolieciet kaudzītē ar attēliem uz leju. Jaunākais spēlētājs sāk.

Svarīgi:

 • Ja izvietojot kartiņas Jums atklājas vairāk nekā septiņas burvju radības, Jūs tik un tā iegūstat šīs visas kartiņas.

Piemērs: Uz galda jau ir izvietotas kartiņas, kurās redzamas sešas vardes un Jūs novietojat kartiņu ar divām vardēm un izsaucaties skaļi par rezultātu. Jūs iegūstat visas kartiņas, kur redzama kaut viena no šīm astoņām vardēm.

 • Ja Jūs saskaitāt septiņas burvju radības no diviem vai vairāk veidiem, tad Jums ir jāizvēlas, kuras burvju radību kartiņas vēlaties iegūt.

Piemērs: Jūs saskaitāt septiņas pūces un septiņas vardes pēc Jūsu kartiņu izspēlēšanas, Jums jāizvēlas starp kartiņām , kuras parāda pūces vai vardes.

 • Ja Jūs izspēlējat kartiņas un aizmirstat savākt kartiņas ar burvju radībām, ļoti žēl. Šo noteikumu vajadzētu pastāstīt, ja spēlē ar jaunākiem bērniem ( lūdzu bez raudāšanas ).

 

Kā spēlēt spēli?

 • Katrs spēlētājs iet pēc kārtas, pulksteņa rādītāja virzienā. Pirmais spēlētājs novieto vienu kartiņu pēc savas izvēles uz galda un paņem jaunu no kaudzītes, lai rokās būtu 3 kartiņas. Spēlētājs pa kreisi iet nākamais. Katra kartiņa ir daļa no meža, veidojot koku lapotnes ar to stumbriem un burvju radībām.
 • Kartiņas kurās ir redzami koka stumbri ir jānovieto uz galda vertikāli, bet tās kurās attēlotas lapas, jānovieto horizontāli virs koka stumbru kartiņām. Visas kartiņas kopā veido nebeidzamu pasaku mežu.
 • Ja novietojot kartiņas tās atklāj 7 burvju radības, sakiet to skaļi, jo Jums tiek šīs visas kartiņas uzreiz. Atlikušās kartiņas un pārgrupējiet atstājiet uz galda redzamā veidā. 

Spēles beigas:

Mežs beidzas, kad spēlētāji ir izspēlējuši visas kartiņas. Atlikušās spēļu kartiņas iegūst spēlētājs, kurš pēdējais sakomplektēja septiņas burvju radības. Spēlētājs ar visvairāk iegūtajām kartiņām ir uzvarējis.

Divi varianti:

 • 5 bonusa punktus iegūst spēlētājs, kurš ir sakomplektējis visus burvju radības ( 7 pūces, 7 fejas, 7 rūķus un 7 vardes).
 • Noteikumu tie paši, tikai šoreiz uzvarētājs ir spēlētājs ar vismazāk savāktajām kartiņām. Ja Jūs gadījumā aizmirstat paņemt kartiņas pārējie Jums atgādinās, lai to izdarāt!

 

Go Town

1.

Spēlē ietilpst:

32 stāvu kārtis ar cipariem no 1 līdz 8(4 kārtis no katra), 4 kārtis ar jautājuma zīmi(džokeri), 18 īpašās kārtis (4suņi, 2 kauli, 3 skaldāmāmuri, 1 demolēšanas bumba, 3 piena kokteiļi, 1 virtuļu mašīna, 3 zagļi, 1 superzaglis)

Spēles mērķis:

Katrs spēlētājs būvē savu torni. Katrs stāvs tiek veidots no divām stāva kārtīm, kas novietotas viena otrai blakus. Pirmais spēlētājs, kas uzceļ 5 stāvus, uzvar spēli.

Sagatavošanās:

 1. Katram spēlētājam iedala 5 kārtis.
 2. Atlikušās kārtis tiek noliktas galda vidū, veidojot kavu, no kā vilkt kārtis.
 3. Izlietotās kārtis tiek liktas blakus vilkšanas kaudzītē.
 4. Izvēlieties, kurš spēlētājs sāks.

2.

Spēles gaita

Spēlētāji pulksteņrādītāja virzienā veic gājienus.

 1. Gājiena sākums.

Gājiens sākas spēlētajam velkot kārti. Ja spēlētājam rokās ir jau 8 kārtis, jauna kārts netiek vilkta.

 1. Kāršu izspēle.

Katrs spēlētajs savā gājienā var izspēlēt tik kārtis, cik vēlas, lai veiktu dažādas darbības. Darbības var tikt veiktas jebkādā secībā.
Piezīme: Spēlētājs drīkst arī neizspēlēt nevienu kārti, ja nevēlas.

 1. Gājiena beigas.

Kad spēlētājs ir pabeidzis savu gājienu:

 • Ja spelētājam gājiena beigās ir mazāk par 3 kārtīm, tas papildina roku, līdz 3 kārtīm.
 • Ja spelētajam gājiena beigās ir 3 vai vairāk kārtis, jaunas netiek celtas un gājiens tiek nodots nākamajam.

Ja vilkšanas kava ir tukša, tad izlietoto kāršu kaudzīti samaisa un noliek kā jaunu vilkšanas kavu.

3.

Uzvara spēlē.

Tiklīdz kāds spēletājs uzbūvējis piecus stāvus savam debesskrāpim, šis spēlētajs kļūst par uzvarētāju!
Īsajā spēles  variantā jāuzbūvē tikai 4 stāvi. Speles sākumā spēlētāji novienojas, kuru variantu spēlēs.

4.

Pieejamās darbības.

 1. Stāvu būvēšana

Lai uzceltu stāvu spēlētājs izspēlē divas stāva kārtis, kuru kopējā vērtība ir 9, vienu otrai blakus. Ja spēlētājam jau ir kāds stāvs, viņš virs tā var celt nākamo.

 1. Stāvu zagšana

Spelētājs drīkst celt stāvu, izspēlējot vienu stāva kārti, otru nozogot no kāda cita spēlētaja augšējā stāva. Šo abu kāršu summai tik un tā jābūt 9.. Pretinieka palikusī stāva kārts tiek izmesta pie izlietoto kāršu kaudzītē un viņu stāvs skaitās nojaukts.

UZMANĪBU: Kārtis var tikt zagtas tikai no augšējā stāva. Ja stāvu sargā suns, no šī stāva zagt kārti nedrīkst. Kad kārts tiek nozagta, tā uzreiz ir jāizspēlē, to nedrīkst paglabāt vēlākam.

 1. „?” kārts (Džokers)

Džokera kārtis ir mainīgas, un var tikt izspēlētas jebkuras stāva kārts vietā, lai uzbūvētu stāvu, bet nevar tikt izmantotas kopā ar citu Džokeru.

Džokera kārti nedrīkst izmantot, lai nozagtu otru kārti no pretinieka augšējā stāva. Toties, Džokeru drīkst nozagt no kāda spēlētaja augšējā stāva. Nozagtais Džokers saglabā tādu vērtību, kāda tam bijusi izspēles brīdī.


 1. Stāvu nodrošināšana: Suņi un Kauli

Stāvu var aizsargāt, novietojot tam blakus suņa kārti. Šādi kārtis stāvā ir pasargātas gan no zādzības, gan no nojaukšana ar triecienāmuru.

Sargsuni var aizvilināt ar kaula kārti. Šādi gan suns, gan kauls tiek izlietoti un nonāk izlietoto kāršu kaudzītē.
        5.Stāva nojaukšana

Pretinieka augšējais stāvs var tikt nojaukts ar triecienāmura vai demolēšanas bumbas kārti. Nojaukt drīkst tikai augšējo stāvu. Abas stāva kārtis un izspelētā kārts nonāk pie izlietotajām.

Vienīgā atsķīrība starp triecienāmuru un demolēšanas bumbu: triecienāmuru nevar izmantot, lai nojauktu stāvu, ko sargā suns, bet demolēšanas bumbu var.
        6. Kāršu zagšana: Zaglis un superzaglis
Izspēlējot zagļa kārti, spēlētājs izvelk nejaušu kārti no pretinieka rokām un pievieno to savām roku kārtīm.
Superzagļa kārts tiek izmantota līdzīgi, taču spēlētājs, kas to izspēlē, zog kārti no katra pretinieka. Nozagtās kārtis abos gadījumos drīkst izspēlēt uzreiz, vai paturēt vēlākam.
        7.Izlaid gājienu: Piena kokteilis un Virtuļu piegādes auto
Izspēlējot Piena kokteiļa kārti, spēlētājs liek savam nākamajam pretiniekam izlaist gājienu, neļaujot ne celt jaunas kārtis, ne izspēlēt esošās.
Virtuļu auto darbojas līdzīgi, bet gājienu izlaiž visi pretinieki. Līdz ar to, kārts izspēlētājs spēlē vēl vienu papildus gājienu pēc šī.

Ieteikumi: Rūpīgi izvērtē gajiena secību, lai pēc iespējas efektīvāk izspēlētu savas kārtis. Izmanto zagļa kārti gājiena sākumā, lai dotu sev iespēju dažādību.

Hippo

Ieteicamais vecums: 6+                     Spēlētāju skaits: 2-4                       Ilgums: 15 min

 

Spēle satur:

 • 1 spēles virsmu
 • 3 metamos kauliņus
 • 4 x 12 peldriņķus

Spēles mērķis:

Spēlētājam ir jāatbrīvojas no saviem peldriņķiem, stratēģiski izvietojot tos Hippo kunga peldbaseinā. Peldēšanas joslas ir sanumurētas no 1 līdz 12.  Peldjosla, kurā Hippo kungs uzturas ir ar numuru 7.

Pirms spēles uzsākšanas:

 1. Sagatavojiet spēles virsmu, izliekot peldjoslas numuru augošā secībā. Katram spēlētājam piešķir 12 vienādas krāsas peldriņķus. Šie peldriņķi ir spēlētāja krājums visais spēlei. Katrs spēlētājs savas krāsas peldriņķus novieto priekšā sev ārpus spēles virsmas.
 2. Katrs spēlētājs met metamos kauliņus. Spēlētājs ar lielāko uzmesto kauliņu vērtību sāk spēli. Spēles gaita notiek pulksteņa rādītāja virzienā.

Kā spēlēt spēli?

Visus trīs metamos kauliņus met reizē. Katrs metamais kauliņš atbilst vienai peldjoslai un atļauj Jums novietot peldriņķi šajā peldjoslā. Savā gājienā Jūs varat izspēlēt 3 peldriņķus. Otrs variants, Jūs varat saskaitīt kopā metamo kauliņu rezultātus, kas Jums ļaus izspēlēt mazāk kā 3 peldriņķus.

Piemērs: Izmetot 3 metamos kauliņus Jums uzkrīt skaitļi 6+4+2 

Iespējams:

 • Jūs peldriņķus varat novietot peldjoslās 2, 4 un 6
 • Jūs varat novietot 2 peldriņķus 2 un 10 ( 6+4 ) peldjoslā
 • Jūs varat novietot 2 peldriņķus 4 un 8 ( 6+2 ) peldjoslā
 • Jūs varat novietot 2 peldriņķus 6 peldjoslā (6 un 4+2 )
 • Jūs varat novietot vienu peldriņķi 12 peldjoslā ( 6+4+2 )

Kā izvietot peldriņķus peldjoslā?

 1. Novietojiet peldriņķi apakšējā peldjoslas laukumā. Ja laukums ir aizņemts tad pārvietojiet tajā esošo peldriņķi vienu laukumu uz augšu.Tas nozīmē pievienojot peldriņķus attiecīgajā peldjoslā, citus peldriņķus ir iespējams pārvietot par vienu lauciņu uz augšu. Katrā peldjoslā drīkst izvietot tikai 3 peldriņķus. Ja Jūs vēlaties pievienot peldriņķi peldjoslas apakšējā laukumā tad augšējo peldriņķi drīkst izņemt un tas zaudē savu vietu. Tas nozīmē, ja peldjosla ir pilna, Jūs vēl aizvien varat pievienot peldriņķus izņemot augšējo peldriņķi, kurš pieder citam spēlētājam.
 2. Peldriņķi, kas tika noņemti no spēles laukuma tiek atgriezti spēlētājam, kuram tie piederēja.

 


Uzmanību:

Ja Jūs vēlaties novietot peldriņķi peldjoslas apakšējā laukumā un izņemat savas krāsas peldriņķi no augšējā laukuma, Jūs tiekat sodīts. Jums ir jāņem visi peldriņķi esošajā peldjoslā kaut tie ir citas krāsas.

Tas nozīmē, ka spēlētājam var būt dažādas krāsas peldriņķi. Savā  nākamajā spēles gājienā citas krāsas peldriņķi jāizspēlē vispirms. Šis peldriņķis var nonākt cita spēlētāja īpašumā.

Bonuss:

Ja saskaitot 2 vai 3 skaitļus kopējā summa sanāk 7:

 1. Jūs varat peldriņķi novietot Hippo kunga zonā. Šajā zonā ir iespējams novietot neierobežota daudzuma peldriņķus. Hippo kungs par šiem peldriņķiem parūpēsies. Šī zonā dod drošību, ka nebūs jāpaņem atpakaļ peldriņķi, kuri tiktu spēles gaitā izņemti no peldjoslas augšējiem laukumiem.

 

 

Neaizmirstiet:

Kad 2 metamo kauliņu summa ir 7 tad Jums viens peldriņķis ir jānovieto attiecīgajā peldjoslā kādu uzrāda 3 metamais kauliņš. Jums obligāti nav nepieciešams izmantot metamo kauliņu summu 7, jo Jūs variet metamos kauliņus kopā nesummēt.

 1. Bonusa iegūšanas gadījumā papildus iegūst papildus gājienu. Spēlētājs met 3 metamos kauliņus atkārtoti un izvieto peldriņķus attiecīgi metamajiem kauliņiem.

Ja Jūs atkārtoti iegūstat iespēju metamos kauliņus sasummēt līdz 7 tad Jūs varat peldriņķi novietot Hippo kunga peldjoslā, bet nevarat mest metamos kauliņus trešo reizi.

Spēlētājs, kurš pirmais atbrīvojas no visiem savas krāsas peldriņķiem, ir uzvarējis.

Kariba

Ieteicamais vecums: 6+                        Spēlētāju skaits: 2-4                           Ilgums: 15 min

 

Spēles ideja:

Āfrikā ir karsti un ūdens ir maz. Dzīvnieki vēlas atrast ūdenstilpni, kur atceldzēties. Protams, jebkurš vēlas būt pirmais, lai padzertos un tā zīlonis aizbaida degunradzi un degunradzis aizbaida peli.

Bet kā mēs visi zinam zīloņi baidas no pelēm.Tāpēc mazā pele aizbaida zīloni.

Spēle satur:

 • 64 dzīvnieku kartiņas
 • 1 ūdenstilpne
 • 4 noteikuma bukleti

Pirms spēles uzsākšanas:

Ūdenstilpi novietojiet galda vidū. Samaisiet visas dzīvnieku kartiņas un izdaliet 5 kartiņas katram spēlētājam. Pārējās kartiņas novietojies ūdenstilpnes vidū ar attēliem uz leju.

Spēles mērķis:

Iegūt visvairāk dzīvnieku karti.

Kā spēlēt spēli?

Spēlētāji veic gājienus pulkstens rādītāja virzienā. Savā gājienā veic sekojošas darbības:

 1. Izspēlējiet vienu vai vairākas vienāda dzīvnieku kartiņas no rokā esošajām un novietojat pie ūdenstilpnes cipara attiecīgi kartiņas cipara vērtībai. Lai ieekonomētu vietu Jūs kartiņas varat novietot vienu uz otras, bet tā, lai būtu precīzi saskatāms to skaits.
 2. Ja kādā vietā ap ūdenstilpni ir 3 vai vairākas Jūsu gājienā izspēlētā dzīvnieku kartiņas, tad šis dzīvnieks aizbaida tuvāko vājāku dzīvnieku ( vājāks= zemāki punkti ). Ja Jūs esat aizbaidījis šo dzīvnieku, tad paņemiet šīs kartiņas un novietojiet sev priekšā ar attēliem uz leju. Šīs dzīvnieku kartiņas būs Jūsu rezultāts spēles beigās.

Piezīme:  Tuvākais vājākais dzīvnieks var atrasties vairākas pozīcijas tālāk no Jūsu izspēlētā dzīvnieka.

Ja ap ūdenstilpni nav neviena vājākā dzīvnieka kartiņu, diemžēl Jūs neiegūstat nevienu kartiņu. Ja ap ūdenstilpni ir 3 vai vairāk dzīvnieku kartiņu, Jūs varat izspēlēt 1 ( vai vairākas ) šo dzīvnieku kartiņu, lai iegūt tuvākā vājākā dzīvnieka kartiņas.

Īpašs gadījums: Pele ( 1 ) ir vienīgais dzīvnieks, kas var aizbaidīt zīloni ( 8 ). Tomēr pele nevar aizbaidīt nevienu citu dzīvnieku. Pele ir vienīgais dzīvnieks, kas var aizbaidīt dzīvnieku ar augstāku ciparu.

 


Piemērs I:

Pie ūdenstilpnes ir 2 degunradži. Gājienā Jūs izspēlējat vēl 2 degunradžus. Tagad ir vairāk nekā 3 degunradža kartiņu. Jūs iegūstat tuvākā vājākā dzīvnieka kartiņas. Pozīcijas ( 6 ) un ( 5 ) ir tukšas, bet pie pozīcijas ( 4 ) ir 2 žirafes. Jūs iegūstat šīs kartiņas. Nākamais spēlētājs izspēlē 3 zīloņu kartiņas ( 8 ). Šis spēlētājs iegūst 4 degunradžu kartiņas ( 7 ).

Piemērs II:

Pie ūdenstilpnes jau ir 4 peles, Jūs varat izspēlēt 5 peli. Ja pie ūdenstilpnes ir kāda zīloņa kartiņa tad Jūs iegūstat to, bet ja nē tad žēl ( pele nevar aizbaidīt nevienu citu dzīvnieku ).

 1. Pabeidziet savu gājienu paņemot dzīvnieku kartiņas no kaudzītes, lai rokās atkal būtu 5 kartiņas.

Spēles beigas:

Kad dzīvnieku kartiņu kaudzīte ir tukša, turpiniet spēlēt nepapildinot kartiņas rokās. Spēle beidzas, kad spēlētājs ir izspēlējis savu pēdējo kartiņu un pabeidzis savu gājienu. Spēlētāji saskaita visas iegūtās dzīvnieku kartiņas. Spēlētājs ar visvairāk iegūtajām kartiņām ir uzvarējis.

Piezīme: Ieteikums izspēlēt 3 spēles un piefiksēt rezultātu pēc katras spēles. Spēlētājs ar augstāko rezultātu ir uzvarētājs.

 

 

Kawaii

Ieteicamais vecums: 6+              Spēlētāju skaits: 3-5                   Ilgums: 15 min

 

Spēle satur:

 • 55 saldējumu kartiņas ( iekļauj 3 slēgts veikals un 2 ķiršu kartiņas )
 • 5 “mīļākās garšas” kartiņas
 • 5 “mīļākās formas” kartiņas
 • 10 koka sirsniņas

Spēles mērķis:

Savākt pēc iespējas vairāk savas mīļākās formas un/vai garšas saldējumus. Ķirši Tev palīdzēs iegūt papildus punktus, bet uzmanies! Uzduroties spēļu kartiņai ar slēgtu veikalu, Tavi punkti izkusīs kā saldējums saulē.

Spēlētājs, kurš pēc 3 izspēlētām kārtām ir ieguvis visvairāk punktus-uzvar!

Pirms spēles uzsākšanas:

Samaisiet 5 “ mīļākās garšas”  kartiņas un katram spēlētājam iedotiet 1 kartiņu. To pašu izdariet ar “ mīļākās formas” kartiņām. Visas atlikušās šī veida kartiņas nolieciet malā. Katrs spēlētājs slepeni paskatās savas kartiņas un iegaumē saldējuma formu un garšu.

Katrs spēlētājs iegūst 2 sirsiņu žetonus. Atlikušos žetonus noliek malā.

Samaisiet saldējumu kartiņas un ar attēliem uz leju izdaliet spēlētājiem. Atkarībā no spēlētāju skaita ir iespējams, ka visiem spēlētājiem nebūs vienāds kartiņu skaits. Ja tā, izdaliet visas kartiņas: pat ja vienam spēlētājam būs vairāk kartiņas nekā citiem tas neietekmēs spēli. Katrs spēlētājs paņem savu saldējumu kartiņu kaudzīti un novieto ar attēliem uz leju sev priekšā neskatoties uz kartiņām.

Svarīgi: Spēlētājs drīkst izspēlēt kārtis un savākt saldējumus tikai ar vienu roku.

Kā spēlēt spēli?

Spēli sāk spēlētājs, kurš pēdējais ēdis saldējumu. Turpmākajās kārtās spēlētājs ar zemāko punktu skaitu uzsāks jaunu spēles kārtu.

Spēles gaita notiek pulksteņa rādītāja virzienā, katrs spēlētājs ātri apgriež kartiņu no kaudzītes un novieto to sev priekšā.

Uzmanies: Spēlētājs savu kaudzīti padod nākamajam spēlētājam, kurš atrodas pulksteņa rādītāja virzienā. Kartiņu kaudzīte ir jādod tā, lai nākamais spēlētājs neredzētu kartiņas.

Kartiņas ir jānovieto priekšā sev kaudzītē, nedaudz atdalot vienu no otras,lai saldējuma garša un forma uz katras kartiņas paliktu redzema.

Kad spēlētājs pamana vienu vai vairākas kaudzītes, kas viņam škiet interesantas (jo satur pietiekami daudz saldējumus ar viņa mīļāko formu un/vai garšu), spēlētājs kaudzītes var savākt sev. Spēlētājam sirsniņas žetons ir jānovieto uz izvēlētās kaudzītes un skaļi jāsaka “Kawaii”. Spēle apstājas, spēlētājs paņem visu kaudzīti un noliek malā, rezultātu kaudzītē. Šīs kartiņas vairs nepiedalās spēlē, tās tiks izmantotas punktu skaita aprēķināšanai spēles kārtas beigās. Sirsniņas žetons pienākas spēlētājam, kura kaudzīte tikko tika paņemta. Spēlētājs, kurš ir ieguvis sirsniņas žetonu, to var izmantot ( nekavējoties vai vēlāk spēles gaitā). Ja spēlētājs spēles gaitā izvēlas savu kaudzīti, tad sirsniņas žetons tiek anulēts un vairs nevar tik izmantots.

Piesargies: Spēlētājs var paņemt vairākas kaudzītes vienlaicīgi izmantojot vienu sirsniņas žetonu katrai kaudzītei. Spēlētājs var teikt “Kawaii” jebkurā spēles brīdī. Kā arī vairāki spēlētāji var teikt “Kawaii” vienlaicīgi.

Ja 2 spēlētāji ( vai vairāk) uzliek savu sirsniņas žetonu uz vienas un tās pašas kaudzītes, tad spēlētājs, kurš bija ātrāks iegūst kaudzīti. Ja spēlētāji sirsniņas žetonu noliek vienlaicīgi, tad kaudzītes ieguvēju nosaka, izspēlējot: “akmens, šķēres, papīrīts’ ”, uzvarētājs iegūts attiecīgo kaudzīti.

Spēlētājs var teikt “Kawaii” un ņemt kaudzīti arī brīdī, kas spēle ir apstādināta.

Spēle turpinās un spēlētājs, kura kārtā spēle tika pārtraukta, veic gājienu.

Spēle turpinās līdz visas kartiņas ir izspēlētas un vairs neviens spēlētājs nevēlas savākt nevienu kartiņu, vai līdz brīdim, kamēr beidzas sirsņu žetoni.

Atlikušās kartiņas ar attēliem uz augšu tiek likvidētas no spēles un spēlētāji sāk skaitīt savus punktus.


Īpašās kartiņas:

Ķiršu un slēgta veikala kartiņas ir īpašas kartiņas, kas atļauj spēlētājam iegūt vai zaudēt papildus punktus.

Spēles beigas un rezultāts:

Katrs spēlētājs skaita punktus no iegūtajām kartiņām, sekojoši:

 • 1 punkts par katru kartiņu ar mīļākās garšas saldējumu
 • 1 punkts pa katru kartiņu ar mīļākās formas saldējumu
 • 2 punkti par katru kartiņu ar mīļāko garšas un formas saldējumu
 • 1 punkts par katru ķirša kartiņu
 • Par katru slēgts veikals kartiņu ir -1 punkts, ja vienīgi spēlētājs nav savācis visas 3 kartiņas par kurām var iegūt + 3 punktus
 • 1 punkts par katru atlikušo sirsniņas žetonu pēc spēles beigām

Spēlētājs ar zemāko punktu skaitu uzsāk nākamo kārtu. Pēc 3 izspēlētām kārtām, spēlētājs ar augstāko rezultātu ir uzvarējis.

Pārāk viegli?

Grūtākai spēlei novietojiet kartiņas vienu virs otras: Iepriekš izspēlētās kartiņas nebūs redzamas un spēlētājam būs jāatceras, kuri saldējumi tika izspēlēti spēles gaitā.

Misty

Ieteicamais vecums: 6+                 Spēlētāju skaits: 2-4                    Ilgums: 20 min

 

Spēle satur:

 • 64 kartiņas
 • 4 noteikuma bukleti

Spēles ideja:

Ir tumša un vētraina pēcpusdiena...Lietus lēnām līst pār logu rūtīm un migla lēnām aizsedz logus. Kamēr Tu vēro laiku pa logu Tavi zīmējumi atdzīvojas: mašīnas kustās, raķetes lido, lapas krīt. Uzmanies ziedus ēdošs mošķis bļaustās tepat blakus. Laipni lūdzam Misty!

Spēles mērķis:

Katrs spēlētājs izliek spēles laukumu, kas sastāv no 12 kartiņām ( 4 x 3 laukums ).

Lai izveidotu spēles laukumu spēlētajam no savām rokām ir jāizvēlas kartiņa, bet atlikušās jāpadod nākamajam spēlētājam. Spēlētājiem būs jāizdara izvēles: ņemt šo kartiņu sev,  vai novērst, lai cits spēlētājs neiegūst labu kartiņu.

Šādi tas turpinās, līdz visas kartiņas ir izspēlētas, tad dažas no tām pārvietosies un pārklās citas kartiņas: šis kartiņas tiks izslēgtas no spēles. Lai uzvarētu, spēlētājiem ir jādomā un jāizveido spēles laukums pēc iespējas labāks, lai iegūtu pēc iespējas vairāk punktus.

Spēlētājs, kurš uzvar 2 spēles apļus ir uzvarētājs.

Pirms spēles uzsākšanas:

Samaisiet visas kartiņas un katram spēlētājam izdaliet 6 kartiņas ar attēliem uz leju. Atlikušās kartiņas nolieciet maliņā.

Kā spēlēt spēli?

Jūsu gājiens ir izspēlējams 2 fāzēs: būvēšanas un kartiņas aktivizēšanas fāzēs.

 • Būvēšanas fāze:

Katrs spēlētājs izvēlas vienu kartiņu no rokā esošajām un noliek priekšā sev ar attēlu uz leju. Kad katrs spēlētājs ir veicies šo darbību, visi vienlaicīgi atklāj kartiņas un novieto to priekšā, lai veidotu spēles laukumu.

5 atlikušās kartiņas, kuras atrodas rokā tiek padotas spēlētājam pa kreisi ar attēliem uz leju. Katrs spēlētājs paņem kartiņas, kuras ieguvis no blakus spēlētāja: tagad šīs ir viņa jaunās kartiņas. Atkal izvēlas vienu kartiņu un novieto to priekšā sev ar attēlu uz leju un vienlaicīgi atklāt un pievieno spēles laukuma kartiņām. Atlikušās kartiņas padod tālāk kaimiņam. Šīs darbības turpinas līdz izbeidzas kartiņas, kuras turēt rokās.

Tagad no atlikšajām kartiņām katram spēlētājam izdaliet 6 kartiņas un izspēlējiet būvēšanas fāzes otro kārtu tādā pašā secībā tikai šoreiz kartiņas blakus spēlētājiem dotiet pa labi. Izspēlējiet līdz Jums beidzas kartiņas rokā un tagad katram spēlētājam vajadzētu būt priekšā spēles laukumam no 12 kartiņām ( 4 x 3 kartiņas ).

Uzmanies:  Visām kartiņām vajadzētu būt nevietotām pareizi- uz kartiņas esošajai bultiņai jāatrodas kartiņas apakšā. Spēlētāji var izsvēlēties spēles laukuma izvietojumu 3 kartiņas platumā un 4 kartiņas augstumā vai 4 kartiņas platumā un 3 kartiņas augstumā.

 • Kartiņu aktivizēšanas fāze:

Līdz ko ir pabeigta būvēšanas fāze katrs spēlētājs aktivizē savas kartiņas veicot gājienus pēc kārtas. Lai aktivizētu spēles laukumu, Jūs varat sākt ar jebkuru kartiņu un pārējās kartiņas aktivizēt kādā secībā vēlaties. Visām kartiņām ir jāpaliek spēles laukumā līdz aktivizēšanas fāzes beigām, ja nav norādīts savādāk.

 • Kartiņa ar bultiņu darbību veic spēlēs laukumā atbilstoši bultiņas norādītajā virzienā. Ja cita kartiņa ir aizsegta tad ši kartiņa ir paslēpta un nevar tikt aktivizēta. Ja tā izkustas ārpus spēles laukuma tad kartiņa tiek izslēgta no spēles.
 • Līdz ko visas kartiņas ar bultiņām ir izkustinātas, mošķis apēd ziedu kartiņu un ieņem tās kartiņas vietu.
 • Kartiņas bez bultiņām nekustas, bet tās var tik aizsegtas ar citām kartiņām.

 


Spēles beigas un rezultāts:

Kad visi spēlētāji ir veikuši aktivizēšanas fāzi tad spēlētāji skaita rezultātu sekojoši:

 • Tukšā vieta iegūst 0 punktus.
 • Vieta ar divām ( vai vairāk ) pārklājošām kartiņām neiegūst nevienu punktu: lai skaitīšanu padarītu vieglāku, šīs kartiņas ir noņemtas no spēles laukuma.
 • Ziedu kartiņa iegūst 2 punktus ( ja vienīgi to nav apēdis mošķis ).
 • Katra smaidiņa kartiņa iegūst 1 punktu. Ja Jums ir 2 smaidiņu kartiņas vienu otrai blakus ( horizontāli ) tad Jūs iegūstat papildus punktu ( pavisam var iegūt 3 punktus ).
 • Visas citas kartiņas iegūst 1 punktu arī mošķa kartiņa.

Variants:

Priekš jaunākiem spēlētājiem, spēles laukumu var izveidot 3 kartiņas platumā un 3 kartiņas augstumā un dalot kartiņas katram spēlētājam izdalīt 3 kartiņas, atkārtojot būvēšanas fāzi 3 reizes.

Kartīšu aktivizēšanas un rezultātu skaitīšana notiek tāpat kā regulārā spēlē.

Winston

Ieteicamais vecums: 6+                  Spēlētāju skaits: 2-6                   Ilgums: 15min

 

Spēle satur:

 • 66 suņu kartiņas ( 3 galvu un 8 ķermeņa kartiņas priekš katra suņa krāsā )
 • 4 izmēra kartiņas
 • 2 koka detaļas ( kauls un ekskrements )
 • 4 noteikumu bukleti

Spēles mērķis:

 • Savākt visvairāk punktus, veidojot un vācot garāko suni.

Pirms spēles uzsākšanas:

 1. Nolikt koka detaļas un izmēra kartiņas uz galda
 2. Samaisīt visas suņu kartiņas
 3. Katram spēlētājam piešķirt 5 suņu kartiņas
 4. Atlikušās suņu kartiņas aizklātā veidā novietot uz galda kaudzītē.

Kā spēlēt spēli?

Spēles gaita notiek pulksteņa rādītāja virzienā. Spēli sāk tas spēlētājs, kuram ir garākais vārds. Savā gājienā jāizspēlē vismaz 2 kārtis. Spēlētājs drīkst veikt vienu vai vairākas šāda veida darbības. Darbības drīkst atkārtoties.

 • Sākt jaunu suni:

Jaunu suni ir iespējams sākt ar galvas vai ķermeņa kartiņu. Jūs nevarat sākt jaunu suni, ja uz galda jau ir viens tās pašas krāsas suns.

 • Pagarināt suni:

Pievienojiet galvu vai ķermeni sunim, kas jau atrodas uz galda.

Piezīme: Visi spēlētāji veido un pagarina tos paša veida suņus galda centrā.

Sunim var būt tikai viena galva, bet vairāki ķermeņi. Ja sunim vēl nav galvas, Jūs varat pagarināt to ar ķermeņa vai galvas kartiņām. Bet, ja sunim jau ir galva Jūs varat pagarināt to tikai pievienojot ķermeņa kartiņas.

Piezīme: Jūs varat pagarināt suni uz galda tikai pievienojot tās pašas krāsas kartiņas.

 • Pabeigt suni:

Sava gājiena beigās ( kad Jūs esat izspēlējis vismaz 2 kartiņas un nevēlaties izspēlēt vairāk kartiņas ) Jums jāpaņem VISI suņi, kuri ir pabeigti. Jūs nevarat izvēlēties neņemt pabeigtos suņus.

Suns ir pabeigts, ja tam ir viena galva un 2 ķermeņi ( vai vairāk ).  Uzmanību: Jo garāks, jo vairāk punktus Jūs iegūstat.

Jūs varat pievienot vairākas ķermeņu kartiņas vienam suni, lai to pabeigtu. Jūs arī varat pabeigt vairākus suņus Jūsu spēles gājiena laikā. Spēlētājs, kurš pabeidz suni, paņem kartiņas un liek kaudzē sev priekšā  ar attēliem uz leju. Viņš tagad ir ieguvis suni. Katru suni ir nepieciešams turēt atsevišķā kaudzītē, lai spēles beigās būtu iespējams saskaitīt punktus. ( Variants jaunākiem spēlētājiem: Novietot pabeigto suni ar  seju uz augšu).

 • Ekskrements un kauls:

Kurš pirmais pabeidz un savāc pirmo suni, iegūst gan ekskrementu, gan kaulu. Šis spēlētājs arī iegūst izmēra kartiņu, kas atbilst sakomplektētā suņa lielumam ( cipars no ķermeņu kartiņām, kas veido suni, neieskaitot galvu ).

Vēlāk spēlē spēlētājs, kurš iegūst tik pat garu vai garāku suni par to, kas ir sakomplektēts uz attiecīgo brīdi, iegūst kaulu un izmēra kartiņu attiecīgi suņa lielumam.

Kurš sakomplektē suni, kas ir tik pat īss vai īsāks par īsāko suni, kas ir uz attiecīgo brīdi sakomplektēts iegūst ekskrementu un izmēra kartiņu attiecīgi suņa lielumam.

 

Piezīme: Augstākā izmēra kartiņa ir “ 5+ ”, bet ir iespējams sakomplektēt garāku suni par 5 ķermeņu kartiņām, ja Jūs esat ļoti labs vai veiksmīgs spēlētājs. Lai iegūtu kaulu no spēlētāja, kurš sakomplektēja garāku suni par 5 ķermeņa kartiņām ( piemēram suni ar 6 ķermeņu kartiņām ), Jums joprojām nepieciešams savākt suni tik pat garu vai garāku, ja pat izmēra kartiņa parāda 5+.

 • Paceliet kartiņas:

Sava spēles gājiena beigās paceliet ķermeņa kartiņas no kaudzītes, lai Jums rokās būtu 5 kartiņas. Ja šī kaudzīte ir beigusies, tad kartiņas paņemt vairs nevar. Tad gājienu veic nākamais spēlētājs.


Uzmanies!

 • Savā spēles gājienā Jums jāizspēlē vismaz 2 kartiņas. Vai Jums ir tikai galvas kartiņas, kas jau ir izliktas uz galda? Tad Jūs nevarat veikt gājienu! Novietojiet vienu savu galvas kartiņu zem galvenās ķermeņu kaudzītes un no virspuses velciet vienu jaunu kartiņu. Pārliecināties, ka pārējie spēlētāji redz kādu kartiņu Jūs novietojāt kaudzītes apakšā. Vairs nav kartiņu, ko ņemt? Paturiet kartiņas un izlaidiet gājienu. Tāda dažreiz ir suņu dzīve!
 • Suņiem jābūt sakomplektētiem no vienas krāsas kartiņām.
 • Suņiem drīkst būt tikai viena galva. Jūs jaunu suni variet sākt ar galvas vai ķermeņa kartiņu.
 • Jaunu suni drīkst sākt tikai tad, ja tādas pašas krāsas suns vēl nav uz galda.

Spēles beigas un rezultāts:

 • Spēle beidzas, kad pēdējā kārts ir izspēlēta.
 • Spēlētāji skaita ķermeņu kartiņas katram sunim, kuru ir sakomplektējuši.
 • Jo garāks suns, jo vairāk punkti:

2 ķermeņi=1+2=3

3 ķermeņi=1+2+3=6

4 ķermeņi=1+2+3+4=10

5 ķermeņi=1+2+3+4+5=15

6 ķermeņi=1+2+3+4+5+6=21

utt.

 • Spēlētājs, kurš ir palicis ar kaulu iegūst papildus 6 punktus. Labi darīts!
 • Spēlētājs, kurš ir palicis ar ekskrementu zaudē 6 punktus. Piedod!
 • Uzvar spēlētājs, kuram ir visvairāk punktu.

Skaitīšanas triks:

Pārgrupējiet katru suņa kaudzīti ar vienādu suņa garumu.

Tas atļauj ātrāk saskaitīt:

3 punkti x skaits suņu ar ķermeņu skaitu 2

6 punkti x skaits suņu ar ķermeņa skaitu 3

utt.