Spēle Kalaha

SKU
kalaha
€20,00
Noliktavā
Mankala ir statēģijas galda spēļu paveids, ko spēlē visā pasaulē. To dažkārt dēvē arī par sēšanas spēli. Viszināmākie spēļu paveidi šai spēļu saimei Eiropā ir Oware un Kalah. Visām mankalas veida spēlēm pamatā ir līdzīgi noteikumi. Mankalas veida spēles ir kā šahs daudzās Āfrikas un dažās Āzijas sabiedrībās.
Lai spēlētu spēli nepieciešams : spēles pamatne, kauliņi un viens metamais kauliņš. Spēles dalībnieku skaits 2. 1.variants. Spēlētāji savstarpēji sadala spēles kauliņus vienādā daudzumā un izdala tos pa spēles laukuma mazajām bedrītēm. Katra spēlētāja uzdevums savus kauliņus nogādāt lielajā bedrītē pēc iespējas ātrāk. Ar metamo kauliņu uzmestais cipars parādā, cik soļus spēlētājam jāpaiet uz priekšu. Uzvarētājs ir tas, kurš ātrāk visus spēles kauliņus ir sakrājis lielajā bedrītē. 2.variants. Spēlētāji savstarpēji sadala spēles kauliņus vienādā daudzumā un novieto tos lielajā bedrītē. Metot metamo kauliņu uzmestais skaitlis parādā cik kauliņus paņemt no lielās bedrītes un salikt mazajās bedrītēs. Vispirms spēlētājiem jāatbrīvo lielā bedrīte no kauliņiem, lai pretinieks var savus kauliņus tur krāt. Kad kauliņi izdalīti pa mazajām bedrītēm, tad metot metamo kauliņu cipars norāda cik soļus ar vienu kauliņu var iet uz priekšu. Uzvar tas, kurš visātrāk sakrāj visus kauliņus lielajā bedrītē. Izmērs: 450 x 135 x 20 mm